Ergoterapi?

BİZİM SİZE SUNDUKLARIMIZ:
Ergoterapi; çocuklar ve yetişkinler için
- Reçete üzerine ev ziyaretleri.
- Danışma görüşmeleri & ziyaretleri: Anaokullarında, okullarda ve özel kurumlarda yapılır.
- Veli danışmanlığı ise terapinin en önemli noktasıdır.

ERGOTERAPİNİN AMACI:
Kişinin kimseye bağımlı olmadan maksimum hayat kalitesine ulaşmasını sağlamaktır.

REÇETİYİ KİM YAZAR?
Ergoterapiyi yasal sigortalarda tedavi aracı olarak tanımıştır ve sizi tedavi eden doktorunuzun, size böyle bir reçete cemreye hakkı vardır.

 

ERGOTERAPİ ÇOCUKLARDA:
Bebeklikten itibaren gençlik çağına kadar,
- Gelişim gecikmesi gösteren.
- Eylem yeteneği ve bağımsızlığı düşük olan.
- Özürlülük tehlikesi yada ilgisi bulunan durumlarda.

Örneğin;
- Hareket bilgisi eksikliği.
- Algı bozukluğu.
- Hareket planlamasında ve onları uygulamada problem yaşaması.
- Öğrenmede güçlük çekiyorsa ve hizmet engeli yaşaması.
- ADS/ADHS.
- Olağan dışı davranışlarda bulunması gibi…

ERGOTERAPİ YETİŞKİNLERDE:
Çeşitli hastalıklarda ve semptomlarda  görülür.
- Nöroloji.
- Felç.
- Morbus Parkinson.
- Beyin Travması gibi.

ORTOPEDİ ve ROMATOLOJİ:
- Kemik kırılması
- Arthrosen (kıkırdak aşınması)
- Bir uzvun (kol veya bacağın) bir kısmının veya tamamının tıbbi olarak kesilmesinden sonra
- Ameliyatlardan sonra uygulanır.

PSİKİYATRİ ve PSİKOSOMATİK:
- Depresyon.
- Bağımlılık hastalıkları.
- Bağımlılık hastalıkları.
- Ruh ve sinir hastalığı durumlarında…

JERİYATRİ:
- Tamamen veya kısmi hafıza kaybı.
- Hafıza bulanıklığından kaynaklanan unutkanlık.
- Yaşlılığa bağlı fonksiyon azalması durumlarında uygulanır.

 

ERGOTERAPİ NEDİR?
Ergoterapi; herhangi bir hastalık, kaza, doğumsal sakatlık veya yaşlanma sonucu zihinsel, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlerdir.